+31 38 4656470 info@wellwishes.nl

Helpdesk voor FloFLo-gebruikers

WellWishes ondersteunt organisaties en particulieren die gebruik maken van de Floflo-boortoren op de volgende manieren:

  • helpdesk voor technische, organisatorische en commerciële vragen;
  • hulp bij aankoop van een WeeWee-boortoren;
  • training in het gebruik van de FloFlo/WeeWee en het aanleggen van sanitaire voorzieningen;
  • onderhoud en reparatie van bestaande waterpompen.

Een Engelstalige gebruikershandleiding kunt u hier downloaden:  FloFLo Users Manual

WellWishes heeft in de herfst van 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Don Bosco Stichting in Nairobi, Kenia om de productie van de opvolger van de FloFlo-boortoren , de WeeWee, aldaar te laten plaatsvinden met als doel:

  • verlaging productie- vervoerskosten;
  • vermijding van de gebruikelijke invoerproblemen (incl. steekpenningen);
  • ondersteuning van de lokale economie en werkgelegenheid.

De verwachting is dat het prototype Juli 2019 kan worden beoordeeld of het voldoet aan onze kwaliteitseisen, waarna de productie voor belangstellenden kan worden gestart.