+31 38 4656470 info@wellwishes.nl

2018

Onze plannen voor 2018 zijn: 

Reparatie van bestaande putten
In het verleden zijn in Afrika heel veel waterputten door allerlei organisaties geschonken aan dorpsgemeenschappen.
Echter als de pomp stuk gaat is er in die gemeenschappen niemand die weet hoe deze is te repareren.
Vandaar dat WellWishes een programma is gestart om deze pompen te repareren.
Iedere gerepareerde waterput geeft aan ca. 500 mensen veilig water!

 

Slaan van een nieuwe put

In Lasaen, Noord Kenya, is een nieuwe put geslagen

Verzorgen van een opleiding

Voor een nieuwe boorploeg in Uganda verzorgt ons team een cursus over hoe je met een FloFlo boorsysteem een put kan maken.

Productie boorsysteem

We hebben dit jaar een overeenkomst gesloten om de productie van het verbeterde boorsysteem  te kunnen realiseren in Kenia.

Aanvulling Keniaans boorteam

Marko Lepakit is toegevoegd aan ons boorteam in noord Kenia. Hij zal vooral de bedrijfskundige aspecten van de ploeg behartigen. Dan Lesurmat is verantwoordelijk voor de technische aspecten. Samen leiden zij het noordelijke Keniaanse boorteam.