+31 38 4656470 info@wellwishes.nl

Helpdesk voor FLOFLO- en WeeWee-gebruikers

WellWishes ondersteunt organisaties en particulieren die gebruik maken van de FLOFLO-en WeeWee-boortoren op de volgende manieren:

  • helpdesk voor technische, organisatorische en commerciële vragen;
  • hulp bij aankoop van een WeeWee-boortoren;
  • training in het gebruik van de boorsystemen en het aanleggen van sanitaire voorzieningen;
  • onderhoud en reparatie van bestaande waterpompen.

Een Engelstalige gebruikershandleiding van de WeeWee kunt u downloaden zodra deze beschikbaar is. In verband met de huidige Corona crisis is de handleiding nog in behandeling.

WellWishes heeft in de herfst van 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Don Bosco Stichting in Nairobi, Kenia om de productie van de WeeWee, aldaar te laten plaatsvinden met als doel:

  • verlaging productie- vervoerskosten;
  • vermijding van de gebruikelijke invoerproblemen (incl. steekpenningen);
  • ondersteuning van de lokale economie en werkgelegenheid.

Intussen heeft onze boorploeg met de WeeWee ervaring opgedaan in Kwale, Kenia, en zijn er 2 putten mee gerealiseerd. Op een paar aanpassingen na voldoet de boor aan onze kwaliteitseisen, waardoor de productie voor belangstellenden kan worden gestart. 

Related Images: