+31 38 4656470 info@wellwishes.nl

Aanleg, reparatie, onderhoud

WASH is de afkorting van schoon Water (schoon drinkwater), Sanitatie (eenvoudige toiletten en wasgelegenheden), inclusief voorlichting over het belang van Hygiëne.  Het belang van WASH voor de bestrijding van armoede valt moeilijk te overschatten. Zonder deze elementaire voorzieningen blijft de gezondheidssituatie kwetsbaar, kindersterfte en schoolverzuim hoog en is economische zelfstandigheid van vrouwen onbereikbaar. WASH is de basis voor alle verdere ontwikkeling.

WellWishes ondersteunt dit initiatief door als kenniscentrum organisaties of plaatselijke initiatieven te steunen die veilige gesloten putten  realiseren, de bewoners die gebruik maken van deze putten voor te lichten over het belang van Hygiëne.

WellWishes streeft ernaar dat geleverde putten via een contract jaarlijks worden onderhouden en tracht zo’n onderhoudscontract ook voor door andere organisaties geschonken (helaas vaak defecte) putten te realiseren.

Met deze werkwijze wordt ons hoofddoel, veilig drinkwater en verbetering van de hygiëne, optimaal bereikt

Related Images: