+31 38 4656470 info@wellwishes.nl

Doelgroep

WellWishes richt zich op een “vergeten groep”. Op dit moment zijn we vooral actief voor de half-nomadische stammen in Kenia. Hun nederzettingen zijn klein en liggen verspreid in een bergachtig (semi)woestijngebied. 

Hun leefgebied wordt in toenemende bedreigd door waterschaarste als gevolg van klimaatverandering en uitputting door overbevolking en overbegrazing. Op de meeste plaatsen is gelukkig nog genoeg ondiep grondwater te vinden op een diepte van 10-30 meter.

Traditioneel graaft men diepe gaten, waaruit met emmers water wordt geput. Dergelijke open bronnen raken echter snel vervuild en  zijn dan een bron voor besmettelijke ziekten. Ze zijn ook gevaarlijk: er verdrinken regelmatig dieren en kinderen in. Bovendien liggen deze putten vaak ver van de nederzettingen, waardoor vrouwen en kinderen kilometers moeten sjouwen met zware jerrycans. 

De gevolgen van dit alles: veel onnodige ziektes, kindersterfte, schoolverzuim, overbelasting van vrouwen en kinderen. Onze simpele gesloten bron met handpomp vlakbij hun nederzetting betekent voor zo’n nederzetting een enorme vooruitgang.
 

Related Images: