aansluiting bij PARTIN

Partin_logo_transparant_v2
De Stichting WellWishes is lid geworden van Partin, de koepelorganisatie van het Particulier Initiatief. Partin wil haar leden een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. De leden van Partin kunnen onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. We zijn graag bereid om onze kennis en kunde op drinkwatergebied beschikbaar te stellen.

Via de link www.partin.nl kunt u meer informatie over deze organisatie lezen

 

Related Images: